องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองช่วยภัยหนาว

ด้วยเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยการนำของ นายสุรเชษ นิ่มกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายสังคม ลาภเวช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชนโดยการแจกผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน ในพื้นที่ตำบลไผ่ดำพัฒนา จำนวน 780 ผืนในวันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00น. ณ บริเวณศาลาการเปรีนญ วัดวันอุทิศ

ในการนี้เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาจึงขอประชาสัมพันธ์ขอเชิญเจ้าบ้านหรือตัวแทนเจ้าบ้านครัวเรือนละ 1 คน มารับมอบผ้าหมกันหนาวจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว และให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาเป็นหลักฐานด้วย

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง