พบเห็นการทำงานที่ไม่เป็นธรรม หรือการทุจริต โปรดแจ้ง 035864310
05/05/2560
วิสัยทัศน์ ของท่านนายก "น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงานทำ"
18/06/2557
การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
05/11/2556
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “รวมพลังสามัคคี สืบสานประเพณีวันสงกรานต์
27/03/2556
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน
25/03/2556
เทศบาลตำบลไผ่ดำพำฒันาขอเชิญร่วมงานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ ประจำปี 2556
21/03/2556
เทศบาลตำบลไผ่ดำพำฒนาขอเชิญร่วมงานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ ประจำปี 2556
21/03/2556
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาโฉมใหม ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เรายินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย
14/12/2555
 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง