ประวัติความเป็นมา
ตำบลไผ่ดำพัฒนาเป็นตำบลจัดตั้งใหม่เมื่อปี 2515 โดยนายสุบิน ทัพไทย แยกมาจากตำบลบางจัก จำนวน 4 หมู่บ้าน และตำบลหัวตะพาน 4 หมู่บ้าน รวม 8 หมู่บ้าน และนายสุบิน ทัพไทยได้เป็นกำนัน คนแรก ของตำบล ต่อมาหมู่ที่ 2 บ้านท้ายลาดได้ขอแยกตัวไปขึ้นกับตำบลหัวตะพานเหมือนเดิม ในการตั้งชื่อมีหมู่บ้านหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ชื่อบ้านไผ่ดำ ประชาชนส่วนใหญ่จะเรียกกันติดปากว่า "บ้านไผ่ดำ" และได้เสนอชื่อเป็นชื่อตำบลไผ่ดำ และเดิมคำท้าย "พัฒนา" จึงเรียกชื่อตำบลไผ่ดำพัฒนา และในปัจจุบันได้แยกหมู่บ้านอีก 1 หมู่บ้าน รวมเป็น 8 หมู่บ้าน
ตราสัญลักษณ์
 
 
 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง