แสดงผลเป็นปฎิทิน
เป็นกำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลไผ่ดำพัฒนา
05/02/2556
โครงการ ลดโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณหนองเบิกไพร หมู่ที่ 8
05/02/2556
ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย
05/02/2556
ขอเชิญชวนประชาชนตำบลไผ่ดำพัฒนาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน
05/02/2556
โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2554
05/02/2556
โครงการปลูกหญ้าแฝก และอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดเทิดไท้องค์ราชันย์
05/02/2556
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2554 ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
05/02/2556
โครงการ"สงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน เยาวชน เด็กนักเรียนที่ยากจน และด้อยโอกาส" ประจำปีงบประมาณ 2554
05/02/2556
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ขอเชิญร่วมโครงการ “ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ” ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
05/02/2556
โครงการ "รวมพลังสามัคคี สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ร่วมสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2554"
05/02/2556
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด
05/02/2556
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภา ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างและผู้นำชุมชน
05/02/2556
รำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ 84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชันย์
05/02/2556
การรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่ ๑ /๒๕๕๔
05/02/2556
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองช่วยภัยหนาว
05/02/2556
เชิญร่วมงานมหกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔
04/02/2556
ข้อมูลของผู้บริหารและสมาชิกสภา เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
04/02/2556
กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๕๔
04/02/2556
กิจกรรมงานรัฐพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
04/02/2556
โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน เยาวชน เด็กนักเรียนที่ยากจน และด้อยโอกาส
04/02/2556
ร่วมตักบาตร พระภิกษุ 30 กว่ารูป จากโครงการอุปสมบท หมู่ 100,000 รูป
04/02/2556
พิธีเปิดศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนหมู่ที่4 บ้านน.ส.เบญจมาศ ทองพูล (ไผ่ดำพัฒนา)
04/02/2556
โครงการอำเภอ.....ยิ้มเคลื่อนที่
04/02/2556
โครงการ ศึกษาดูงานการใช้สมนุไพรไทยกับผู้สูงอายุและการปลูกพืชสมุนไพร
04/02/2556
โครงการส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลไผ่ดำพัฒนา
04/02/2556
ทำบุญองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ดำพัฒนา
04/02/2556
กิจกรรมวันเด็ก ปี 2552
04/02/2556
กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ดำพัฒนา เนื่องในวันปีใหม่ 2552
04/02/2556
พสกนิกรชาวตำบลไผ่ดำพัฒนาร่วมเทิดพระเกียรติแด่องค์ในหลวง 5 ธันวามหาราช
04/02/2556
 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง