โครงการ ศึกษาดูงานการใช้สมนุไพรไทยกับผู้สูงอายุและการปลูกพืชสมุนไพร

โครงการ ศึกษาดูงานการใช้สมนุไพรไทยกับผู้สูงอายุและการปลูกพืชสมุนไพร ระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ดำพัฒนา โดยได้พาผู้สูงอายุไปไหว้พระที่วัดป่าเลไลยก์ พร้อมเข้าชมและศึกษาดูงานการใช้สมุนไพรไทยที่ สวนสมุนไพรจังหวัดสุพรรณบุรีและไปต่อกันที่บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเข้าชมศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด อุโมงค์ทะเล และปิดท้ายที่อำเภอวิเศษชัยชาญบ้านเราไหว้พระ"พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญพระคู่บ้านคู่เมืองของชาววิเศษชัยชาญที่วัดม่วง

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง