โครงการส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลไผ่ดำพัฒนา

เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา นางนภา เศรษฐกร รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในโครงการส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลไผ่ดำพัฒนา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ดำพัฒนา ร่วมกับศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 70 จังหวัดอ่างทอง ชมรมผู้สูงอายุและกองทุนช่วยเหลือสวัสดิการสังคมตำบลไผ่ดำพัฒนา และกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลไผ่ดำพัฒนา ร่วมกันจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง รู้จักวิธีป้องกันและรักษาสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง ทำให้มีสุขภาพจิตดี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำขนมไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ และเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน

 

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง