ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2555 เวลา 07.00น. เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา โดยการนำของนายกภูกิจ เขียวสวาส ได้นำข้าราชการ และพนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงม้า พระปิยมหาราช วัดไทรยืด ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง