ยินดีต้อนรับคณะกรรมการโครงการติดตามประเมินผลชุมชนปลอดขยะ ZERO WASTE ปี 2558-2559

วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30น. เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาโดยการนำขอ นายกภูกิจ เขียวสวาส คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และชุมชนปลอดขยะ หมู่ที่ 2 พร้อมการนำของประธานชุมชนปลอดขยะ บ้านลาดจินจาน ผู้ใหญ่ประโยชน์ ดีจริง และคณะกรรมการชุมชนปลอดขยะ ZERO WASTE ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการติดตามประเมินผลชุมชนปลอดขยะ ZERO WASTE เฉลิมพระเกียรติ  พรรษา ปี 2558โดยคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ ดูดเรื่องการคัดแยกขยะต้นทาง การคัดแยกขยะในชุมชน และเรื่องเศษกิจพอเพียง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนบ้านลาดจินจาน เป็นอย่างดี

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง