การดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี 2555

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เตรียมความพร้อม เร่งฉีดพ่นควันทั้งในวัด โรงเรียน เขตชุมชน และขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยดูแลบุตรหลานไม่ให้ถูกยุงลายกัด เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ ซึ่งช่วงที่มีฝนตกลงมามักจะเกิดโรคไข้เลือดออกระบาด สาเหตุ มาจากยุงลายที่ไข่ทิ้งตามภาชนะที่มีน้ำขัง ทำให้เกิดการระบาดของเชื้อไข้เลือดออก 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงมีนโยบายออกไปฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ทั้งในโรงเรียน วัด และในเขตชุมชน ระหว่างวันที่ ๓ กันยายน – ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง