งานรัฐพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ร่วมกับผู้นำชุมชนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนวัดวันอุทิศฯโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ดำพัฒนา กลุ่มสตรี กลุ่มพลังมวลชล และประชาชนตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้ร่วมกันจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี โดยในงานรัฐพิธีประกอบด้วยการถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่ม พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล การแสดงของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดวันอุทิศฯ

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง