โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 80 พรรษา

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ร่วมกับโรงเรียนวัดวันอุทิศฯ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกและปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ท่านชูศักดิ์ ศรีราชา ร่วมเป็นเกียรติในการปลูกหญ้าแฝกและปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ณ บริเวณหนองลาดมะไฟ หมู่ที่ 1 และหนองเบิกไพร หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

ในการนี้ เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาใคร่ขอขอบคุณสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทองที่ให้การสนับสนุนพันธุ์กล้าหญ้าแฝก ขอขอบคุณสำนักงานประมงน้ำจืดจังหวัดอ่างทองที่ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลา และขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในวันนี้

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง