ประมวลภาพกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านในตำบลไผ่ดำพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี

ด้วยวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เทศบาลตําบลไผ่ดําพัฒนา จึงได้จัดทําโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจําปี 2555 ขึ้นโดยเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ร่วมกับ ผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในตําบลไผ่ดําพัฒนา ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง