ภาพกิจกรรมการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2555

ด้วยเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาร่วมกับโรงเรียนวัดวันอุทิศ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ ประชาชน ตำบลไผ่ดำพัฒนา ร่วมกันรักษาประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยร่วมกันแห่เทียนพรรษาในตำบลไผ่ดำพัฒนาทั้ง ๘หมู่บ้านของตำบลไผ่ดำพัฒนาเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันอนุโมทนาและทำบุญร่วมกัน

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง