เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ ตำบลไผ่ดำพัฒนา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา โดยนายภูกิจ เขียวสวาส นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา ร่วมกับประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา และสมาชิกเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ ๑ และ สมาชิกเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ ๒ ร่วมกับโรงเรียนวัดวันอุทิศ ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปี่ ๒๕๕๕ และมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ ตำบลไผ่ดำพัฒนา จำนวน ๑๓๗ รายเป็นเงิน ๖๘,๕๐๐ บาท

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง