โครงการเยี่ยมบ้านห่วงใยสุขภาพผู้พิการในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 น. กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาร่วมกับเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ดำพัฒนา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าเยี่ยมผู้พิการพร้อมมอบชุดของขวัญบำรุงสุขภาพ และตรวจสุขภาพให้กับผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลไผ่ดำพัฒนา เขตที่ 1 (หมู่ที่ 2,3,4,5) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ดำพัฒนา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพแก่ผู้พิการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการและยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้พิการในตำบลไผ่ดำพัฒนา จำนวน 83 ราย ตามโครงการเยี่ยมบ้านห่วงใยสุขภาพผู้พิการ

กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จะดำเนินโครงการดังกล่าว ครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ในพื้นที่หมู่ 1,6,7,8 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง