โครงการครอบครัวอุปถัมภ์

วันนี้ เวลา 14.30 น. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง โดยนายศุภกร กลิ่นประหลาด ผู้ช่วยหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นางสาววราภรณ์ สุขใจ ได้เดินทางมามอบเงินช่วยเหลือตามโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ ให้กับนายสำเริง ประสิทธิ์สม อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง อายุ 85 ปี ได้รับมอบเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี ในงวดแรก(ต.ค.54 – ม.ค.55) เป็นเงินจำนวน 4,000 บาท โดยการประสานงานของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ในการนี้เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง