สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่สองข้างตามแนวเส้นจราจร

วันนี้ เวลา 08.30 น. สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่สองข้างตามแนวเส้นจราจร เส้นทางสาย อท 4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3501-บ้านโคกช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ในการนี้ นายภูกิจ เขียวสวาส นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง ร่วมในการปลูกต้นไม้ เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาใคร่ขอขอบคุณ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง ที่นำต้นไม้มาปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง