ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ได้พบผู้ป่วยเป็น โรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ดำพัฒนา นายภูกิจ เขียวสวาส นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อเป็นการป้องกัน และกำจัดการแพร่ระบาด ในการนี้ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้ลงพื้นที่ควบคุมการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง อย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน พร้อมดูแลทุกข์สุขของประชาชนอย่างใกล้ชิด และขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ทุกคน ช่วยกันรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ในที่พักอาศัย

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง