ขอเชิญชวนประชาชนตำบลไผ่ดำพัฒนาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน

เนื่องด้วย วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเป็นวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และเพื่อให้ประชาชนได้แสดงออก ถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงได้จัดทำโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ขึ้น โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ และ วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
- เวลา ๐๘.๐๐– ๑๖.๐๐ น. ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในตำบลไผ่ดำพัฒนาร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านแต่ละหมู่ เช่น การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในแม่น้ำ ลำคลอง ถนน และการตัดแต่งกิ่งไม้รอบบริเวณหมู่บ้าน

และวันศุกร์ ที่ ๑๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
- เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๑๙ น. ขอเชิญร่วม กิจกรรมงานรัฐพิธีถวายเครื่องราชสักการะ กิจกรรม การแสดงของนักเรียนโรงเรียนวัดวันอุทิศ ฯกิจกรรมการแสดงของ เด็กอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาและจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ


ในการนี้ เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลไผ่ดำพัฒนาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน และงานพิธีจุดเทียนชัยถวาย พระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณภายในอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดวันอุทิศ ฯ

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง