โครงการปลูกหญ้าแฝก และอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดเทิดไท้องค์ราชันย์

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัอ่างทอง สำนักงานประมงน้ำจืดจังหวัดอ่างทอง ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านไผ่ดำพัฒนา โรงเรียนวัดวันอุทิศ ผู้นำชุมชน ประประชาชนในตำบลไผ่ดำพัฒนา ร่วมกันจัดทำโครงการปลูกหญ้าแฝก และอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดเทิดไท้องค์ราชันย์ ขึ้นเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ และดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้กับประชาชนในพื้นที่ปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และนำหญ้าแกไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 

ในการเปิดโครงการมีนายบรรเจิด อนุเวช นายอำเภอวิเศษชัยชาญ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด และ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน บริเวณ บึงหนองเบิกไพร หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง