ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2554 ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

ด้วย เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันเข้าพรรษา จึงได้จัดโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2554 ขึ้น ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป โดยเริ่มโครงการฯที่สะพานปูน หมูที่ 8 ร้านค้า คุณชะลอ สุวรรณ เป็นแห่งแรก และร่วมขบวนแหเทียนพรรษาไปรอบตำบลไผ่ดำพัฒนา เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และในเวลา 14.00 น นำเทียนถวายให้กับวัดวันอุทิศเป็นเสร็จพิธี ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนตำบลไผ่ดำพัฒนาทุกท่าน เข้าร่วมโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ตามวันเวลาดังกล่าว

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง