โครงการ"สงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน เยาวชน เด็กนักเรียนที่ยากจน และด้อยโอกาส" ประจำปีงบประมาณ 2554

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา โดยนายภูกิจ เขียวสวาส นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา ร่วมกับคณะผู้บริหารและสมาชิกเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดวันอุทิศ และโรงเรียนวัดมหาดไทย ตามโครงการ "สงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน เยาวชน เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส" ประจำปีงบประมาณ 2554 ใน วันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดวันอุทิศ และอาคารเรียนวัดมหาดไทย

 

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง