เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ขอเชิญร่วมโครงการ “ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ” ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาได้จัดโครงการ “ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว” ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อร่วมถวายเป็นราชสักการะใน วโรกาศมหามงคล เฉลิมพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๗ พรรษา และเพื่อ ปรับภูมิทัศน์ใน ตำบลให้เป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา และเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน บริเวณสองข้างทางของถนนทางหลวงชนบท อท ๓๐๑๕ (สายไผ่ดำฯ-โคกช้าง) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒ .๐๐ น.

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง