โครงการ "รวมพลังสามัคคี สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ร่วมสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2554"

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ร่วมกับโรงเรียนวัดวันอุทิศฯ สถานีอนามัย ตำบลไผ่ดำพัฒนา กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลไผ่ดำพัฒนา จัดให้มีโครงการ "รวมพลังสามัคคี สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ร่วมสรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ" ขึ้นเพื่อแสดงความกตเวทิตาคุณ ต่อผู้สูงอายุ ในตำบลไผ่ดำพัฒนา โดยร่วมรดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ในตำบลไผ่ดำพัฒนา และสรงน้ำพระวัดวันอุทิศ ในวันพุทธ ที่ ๑๓ เมษายน และ พฤหัสบดี ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๔๔ โดยในปีนี้ทางเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้จัดกิจกรรมจำนวน ๒ วัน

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ เมษายน

เริ่มเวลา ๘.๓๐ น. ขอเชิญผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป รวมลงทะเบียนพร้อมกัน ที่ อาคารเอนประสงค์ ของโรงเรียนวัดวันอุทิศ และร่วมอาบน้ำ ขอพรผู้สูงอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป พร้อมทั้งในปีนี้ทางเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้จัดให้มีกิจกรรม ให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความอบอุ่นในครอบครัว โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

๑. กิจกรรมครอบครัวสุขสันต์ “ แต่งหน้า” ตัวแทนหมู่บ้านและ ๑ ครอบครัว
๒. การแข่งขันจับปลาไหลใส่กระบอกในบ่อเลน
๓. จับหมูมหาสนุก
๔ . และการอนุรักษ์ความเป็นไทย การรำวงย้อนยุค ของกลุ่มแม่บ้าน และคณะ นางรำในตำบล ไผ่ดำพัฒนา โดยมีการจำหน่ายพวงมาลัย พวงละ ๕ บาท

นอกจากนี้ทางเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ขอเชิญผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน ที่ไว้ผมโก๊ะ ผมแกละ ผมเปีย ให้นำบุตรหลานของท่านมาเข้าร่วมอนุรักษ์การละเล่นไทยของไทย โดยมีการละเล่นดังต่อไปนี้ การเดินกะลา ขี่ม้าก้านกล้วย

ตลอดทั้งงานมีผัดไทยสูตรโบราณ บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ท่านร่วมชม และร่วมเชียร์กิจกรรมต่างๆ ที่ทางเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาจัดขึ้น

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง