กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ดำพัฒนา เนื่องในวันปีใหม่ 2552

ในวันที่ 30 ธันวาคม 2551 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ดำพัฒนา โดยนาย สำรวย ฉิมฉวี นายก อบต.ไผ่ดำพัฒนาในฐานะประธานกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ดำพัฒนา ได้ร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานปีใหม่ 2552 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการละเล่นนันทนาการ ตัดเค้กปีใหม่และแลกเปลี่ยนของขวัญ ระหว่าง เด็กอนุบาล 3 ขวบ , ผู้ปกครอง , ผู้บริหาร ,ข้าราชการ ,ตลอดจนลูกจ้าง และมีการรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างกัน ในการนี้นายกอบต.ไผ่ดำพัฒนา ได้กล่าว อวยพร ปีใหม่ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง