โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติดจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอช่วยทำให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจสดชื่นแจ่มใสมีน้ำใจ เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคี ชุมชนมีความอบอุ่น มั่นคงเข้มแข็งเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง