โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน เยาวชน เด็กนักเรียนที่ยากจน และด้อยโอกาส

โดยนายชัยรัตน์ เขียวสวาส นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา ร่วมกับคณะผูบริหาร และสมาชิกเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนามอบทุนการศึกษาตามโครงการ "สงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน เยาวชน เด็กนักเรียนที่ยากจน และด้อยโอกาส" ในวัน ศุกร์ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดวันอุทิศ
 

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง