พสกนิกรชาวตำบลไผ่ดำพัฒนาร่วมเทิดพระเกียรติแด่องค์ในหลวง 5 ธันวามหาราชเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ดำพัฒนา ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ โรงเรียนวัดวันอุทิศฯ สถานีอนามัยตำบลไผ่ดำพัฒนา กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน ผู้นำชุมชน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2551 โดยภาคเช้า อบต.ไผ่ดำพัฒนาเข้าร่วมพิธีถวายอศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ในส่วนของพื้นที่ตำบลไผ่ดำพัฒนา ประชาชนพร้อมด้วยผู้นำชุมชนทั้ง 8 หมู่บ้านร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในการตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างทาง ทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบหมู่บ้าน

ส่วนกิจกรรมภาคกลางคืน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ดำพัฒนาได้จัดงานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณลานวัดวันอุทิศฯ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ 500 คน

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง