Get Adobe Flash player

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

007241
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
58
18
76
6707
566
2707
7241

Your IP: 18.234.66.217
Server Time: 2018-12-10 02:27:37
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศ ใบผ่านรายการทั่วไป (2) 30
ประกาศ ใบผ่านรายการทั่วไป 31
ประกาศ บันทึกข้อความ 27
ประกาศ รายงาน รับ จ่าย เงินสด 31
ประกาศ เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 31
ประกาศ งบทดลอง 34
ประกาศ หมายเหตุ 28
ประกาศ หมายเหตุ 22
ประกาศ รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ 32
ประกาศ ยอดยกไป 30
ประกาศ ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน (3) 25
ประกาศ ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน (2) 25
ประกาศ ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 27
ประกาศ ใบผ่านรายงานทั่วไป 27
ประกาศ รายงานรายจ่าย 24
ประกาศ รายงานรายจ่าย 26
ประกาศ รายงานรายจ่าย 26
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม 24
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงาน 26
ประกาศ หมายเหตุ เจ้าหนี้เงินกู้ 26
ประกาศ หมายเหตุ เงินรับฝาก 28
ประกาศ หมายเหตุ รายจ่ายค้างจ่าย 28
ประกาศ หมายเหตุ เงินสด-เงินฝากธนาคาร 27
ประกาศ หมายเหตุ งบทรัพย์สิน 28
ประกาศ หมายเหตุ ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ 26
ประกาศ รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 29
ประกาศ รายงาน รายจ่ายในการดำเนินงาน 25
ประกาศ รายงานรายจ่าย (10) 24
ประกาศ รายงานรายจ่าย (9) 28
ประกาศ รายงานรายจ่าย (8) 25
ประกาศ รายงานรายจ่าย (7) 28
ประกาศ รายงานรายจ่าย (6) 28
ประกาศ รายงานรายจ่าย (5) 26
ประกาศ รายงานรายจ่าย (4) 27
ประกาศ รายงานรายจ่าย (3) 27
ประกาศ รายงานรายจ่าย (2) 25
ประกาศ รายงานรายจ่าย 23
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน 27
ประกาศ ประกอบงบผลการดำเนินงาน 27
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน (30 กันยายน 2561) (3) 28
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงาน 25
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน (30 กันยายน 2561) (2) 26
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน (30 กันยายน 2561) 29
ประกาศ ข้อมูลทั่วไป 29
ประกาศ รายได้จากรัฐบาล (ค้างรับ) 27
ประกาศ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 26
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน (เงินสะสม) 27
ประกาศ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 21
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 26
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 28
ประกาศ เช็ค ค้างจ่าย 31
ประกาศ รายละเอียดเงินรับฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 41
ประกาศ รายงาน แสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561 41
รายงาน แสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง 37
ประกาศ รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 38
งบรายงาน รับ - จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 30
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ 55
แผนงาน 40
ประกาศเทศบาล 41
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 46
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง 39
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 39
ประกาศ งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 36
ประกาศ รับสมัครงาน 42
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่าย จากเงินรายรับ เงินสะสมฯ (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 40
ประกาศ รายงาน แสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 63
ประกาศ งบแสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปี 2561 (2) 76
ประกาศ งบแสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปี 2561 (1) 72