สภ.บางจก ภ.จว.อางท ๑๙๐๘๑๒ 0004

 

สภ.บางจัก ภ.จว.อ่างทอง
***********************
วันนี้ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น.
ว่าที่ พ.ต.อ.ประดิษฐ์ วงศ์เสาร์ ผกก.สภ.บางจัก
ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด
(ปักกลด) หมู่ 3 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง