แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 05 เมษายน 2564 34
วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 19 มีนาคม 2564 41
ประกาศตัวอย่างการเลือกตั้งและกฎข้อห้ามการซื้อเสียงขายสิทธิ์ 11 มีนาคม 2564 47
วิธีการขั้นตอนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเทศบาลเลือกตั้งท้องถิ่น 10 มีนาคม 2564 61
ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 04 กุมภาพันธ์ 2564 94
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา 04 กุมภาพันธ์ 2564 89
ประกาศขยายเวลากำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บในปี พ.ศ.๒๕๖๔ 02 กุมภาพันธ์ 2564 120
ประกาศผลการสอบเลือกสรรบุคลเพื่อพนักงานจ้าง 11 พฤศจิกายน 2563 155
ประกาศเทศบาล เรื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 09 พฤศจิกายน 2563 192
ประชาสัมพันธ์ ภาษี ปี 2564 09 พฤศจิกายน 2563 188
ลงทะเบียนเพือขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 14 ตุลาคม 2563 188
เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ การงดเบี้ยปรับ /เงินเพื่ม 11 กันยายน 2563 235
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 11 กันยายน 2563 178
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคล ที่ประสงค์เข้ารบการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 07 สิงหาคม 2563 249
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ 17 มิถุนายน 2563 200
สถิตินักท่องเที่ยวที่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนไผ่ดำพัฒนา 21 พฤษภาคม 2563 230
ประกาศผลการสอบคัดเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 29 เมษายน 2563 217
กำหนดการยื่นแบบภาษี ปี 2562 11 ธันวาคม 2561 670